LARS FRA DKI HJÆLPER BORGERNE MED TELEMEDICIN

Telemedicinske løsninger bliver mere og mere udbredte. DKI Logistics A/S hjælper Fælles Service Center i Region Midtjylland med logistikken.

Når diabetespatienter på Regionshospitalet i Horsens, som en del af deres behandling, får en blodsukkermåler hjem til sig og skal lære at bruge den, så er det Lars Brøndum Nielsen, der kommer på besøg. Lars Brøndum Nielsen er ansat af DKI Logistics A/S og har til opgave at hjælpe Fælles Service Center med at servicere blandt andet Regionshospitalet Horsens med at få telemedicinske løsninger godt implementeret hos borgerne.

Lagerføring, rengøring og klargøring af udstyr og installering af apps
Foreløbigt er det 5 forskellige typer medicinsk måleudstyr, Lars Brøndum Nielsen hjælper med:

  • Blodtryksmåler.
  • Saturations-måler, der måler både iltmætning og puls.
  • Vægt.
  • Spirometer – som KOL-patienter puster i for at måle lungefunktionen.
  • Blodsukkermåler, som bruges til at måle blodsukker flere gange om dagen.

Der er altså i høj grad tale om løsninger, der hjælper borgerne til at monitorere deres symptomer i forhold til kroniske sygdomme som sukkersyge og KOL. De data er det vigtigt for sundhedsvæsenet at kende.

– Borgerne skal indtaste data i forskellige systemer, og derfor har mange af dem brug for at låne en computer eller tablet. Den kommer jeg også med, og jeg hjælper dem med at få installeret programmer og apps og viser dem, hvordan de skal taste data ind. Computeren kan også bruges til video-samtaler mellem borger og sygeplejerske eller læge, fortæller Lars Brøndum Nielsen.

Når borgeren ikke længere har brug for udstyret, er det også Lars Brøndum Nielsen, der kommer og henter det, gør det rent og efterser det, inden han stiller det på lageret hos DKI Logistics A/S og gør udstyret klar til næste borger.

Samarbejde på tværs i det offentlige – og med det private
Det er halvandet år siden, Lars Brøndum Nielsen som den første på det telemedicinske område blev ansat hos DKI Logistics A/S. Han har erfaring med det medicinske område, da han tidligere har været ansat hos Falck, hvor han både har haft med patientbefordring og telemedicin at gøre.

Fælles Service Center blev 30. august til en forening med de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland som medlemmer. 

Fælles Service Center skal gøre det mere enkelt og effektivt at anvende telesundhed for borgere og sundhedspersonale.

Målet er, at det sundhedsfaglige personale kan koncentrere sig om at levere høj kvalitet i behandlingen, mens Fælles Service Center tager sig af det tekniske og praktiske omkring telesundhedsløsningerne.

Fælles Service Center går på tværs af kommuner, hospitaler, praktiserende læger og borgere og samarbejder altså også med private leverandører som DKI Logistics A/S.

Telemedicinske løsninger bliver mere udbredt
– Vi forventer, at det telemedicinske område vil blive større de kommende år, siger Lars Brøndum Nielsen.

– For eksempel arbejder nogle kommuner med implementering af forskellige typer medicindispensere. I en type dispenser, kan man indsætte kassetter med medicin, hvor medicinen er doseret til at blive taget på bestemte tidspunkter. Når tidspunktet kommer, bipper dispenseren, og den medicin, der skal tages på det tidspunkt, kommer ud. Hvis man ikke tager medicinen, går der en alarm til et callcenter. I Norge har man gode erfaringer med udleveringer fra en sådan medicindispenser udleveringer fra sådan en robot, og der er meget få fejl.

– Vores opgave, i forhold til sådan en medicindispenser, kunne være at køre rundt og opsætte medicindispenserne hos borgerne og give en introduktion til, hvordan borgerne anvender dem samt hjælpe med at sætte kassetterne i.

Fik du læst casen: Collicare sender tog fra Italien til DKI’s lager i Køge

Læs om andre cases

COLLICARE SENDER TOG FRA ITALIEN TIL DKI’S LAGER I KØGE

Tog er et miljøvenligt alternativ, hvis du skal have transporteret tungt gods over længere strækninger. Vidste du, at tog i mange tilfælde er et både billigere, hurtigere og mere miljøvenligt alternativ til at køre gods rundt på landevejene med lastbiler? Derfor er vi...

RONNIE ER ROYAL UNIBREWS MAND I DKI

Afdelingslederne hos DKI Logistics A/S har tæt og direkte kontakt med kunderne. Det gør arbejdsgangene smidigere for kunderne, og jobbet mere interessant for de ansatte. - Det er som at have sin egen virksomhed. Sådan lyder en del af forklaringen fra afdelingschef...

UMAGE: “En meget stærk B2B-lagerløsning”

Kvalitet, kundecases og pris afgjorde UMAGEs valg af DKI LOGISTICS. Flad struktur, pro-aktivitet og snor i processen har gjort samarbejdet til en succes. Der var ikke noget overladt til tilfældighederne, da Umage i begyndelsen af 2020 ville finde en samarbejdspartner...

Har du spørgsmål, så kontakt os

70 20 24 08
sales@dki-logistics.dk