18.02.2019

ROESGAARD & PARTNERS GAV CSR-STAFETTEN VIDERE TIL DKI LOGISTICS A/S

Idéen til CSR-stafetten er udtænkt i Horsens Kommunes Jobtaskforce/HORSENS ALLIANCEN, som er et netværk af lokale virksomhedsledere, der brænder for CSR og for at styrke et rummeligt arbejdsmarked.

Stafetten går på tur rundt til de 132 virksomheder, der i 2018 modtog Horsens Kommunes CSR-mærke for at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked.

Det er DKI Logistics A/S glade for at kunne bidrage til og har 4 personer i flexjob, og får overdraget stafetten blandt andet på bagrund af:

  • DKI Logistics A/S arbejder målrettet med kompetenceforløb, hvor unge og ældre, der har haft svært ved at se, hvad de kan bidrage med på arbejdsmarkedet, får et realistisk billede af egen kompetencer og muligheder.
  • DKI opretter Flexjobs eller Småjobs til borgere, der har haft en kortere eller længere periode væk fra arbejdsmarkedet, og som kan bidrage med deres kompetencer, men ikke på fuld tid.
  • DKI har med hjælp fra Horsens Kommune fået en medarbejder i gang med et mentor-uddannelses forløb. Så der er god hjælp og forståelse, hvis der er specielle behov.

– Vi ser her en mulighed for at kunne hjælpe med at komme helt eller delvist ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet, uddyber projektchef Jens Møller

– Desuden får vi udført vigtigt arbejde, som vores fuldtidsansatte medarbejdere ofte skulle gøre ved siden af deres hovedopgaver.

Det er ikke kun i forhold til at være med til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, at DKI Logistics A/S har fokus på trivsel:

  • Vi arbejder målrettet med kommunikation og medarbejderinvolvering via udrulning af ugentlige tavlemøder til alle vores afdelinger.
  • Vi har fokus på arbejdsmiljø-forbedringer, APV-indsatser og trivsel.
  • Vi arbejder målrettet med at nedbringe sygefravær.
  • Vi laver persontilpassede ”indslusningsforløb” til medarbejdere, der efter sygdom skal tilbage på fuld tid.

CSR-stafetten blev sat i gang af borgmester Peter Sørensen i begyndelsen af januar og den slutter i forbindelse med efterårets store Horsens Inspire-event.

Fik du læst: Certificeret Eliteleverandør 2019

Har du spørgsmål, så kontakt os

70 20 24 08
sales@dki-logistics.dk

Har du set vores cases?

Se nogle af vores kunder og løsninger.