Region Midtjylland lager Horsens
3.09.2019

REGION MIDTJYLLAND TAGER NYT FÆLLES REGIONSLAGER I BRUG

Nu bliver de første varer fra Region Midtjyllands nye fælles regionslager sendt ud til det første af regionens hospitaler.

Pressemeddelelse fra Region Midtjylland:

Plastre, håndsprit og kuglepenne – ja, faktisk størstedelen af alle de varer, der bliver brugt på Region Midtjyllands hospitaler, institutioner, i administrationen og hos de praktiserende læger – skal fremover opbevares, pakkes og sendes ud fra Region Midtjyllands nye fælles regionslager, Regionslager Midt.     

Den første leverance fra det nye Regionslager Midt er netop pakket, sendt og leveret til Regionshospitalet Horsens, som er det første hospital, der bliver koblet på lageret.  

– Med afsendelse af den første leverance fra det nye regionslager har vi nået en vigtig milepæl i forhold til at opnå en mere strømlinet og professionel vareforsyning både til vores egne matrikler og til regionens praktiserende læger. Det giver god mening at centralisere vareforsyningsområdet, for når man har ting liggende på forskellige lagre, så har man ikke så stor udnyttelsesgrad, som hvis man har alt på et sted. Med ét lager kan vi lave flere samlede indkøb, og det kommer vi til at spare penge på, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Gevinst på 35. mio. kroner
Ud over større forsyningssikkerhed, så er der også en økonomisk gevinst ved  et fælles regionslager vurderet til omkring 35 mio. kr. årligt.

Stordriftsfordelene ved at drive et fælles lager frem for flere mindre lagre er beregnet til 5 mio. kr. årligt, men hertil kommer at regionen fremover kan opnå bedre priser på indkøb af varer, fordi regionens mange vareleverandører går fra hyppige og små leverancer til mange leveringsadresser i regionen til færre og store leverancer til kun én adresse i regionen, nemlig regionslageret.

Det sparer vareleverandørerne for transport og forbedrer deres planlægning.

Vurderingen er derfor, at der vil kunne opnås ekstra rabatter til en værdi af 30 mio. kr. årligt for regionen. Desuden spares der CO2, når transporten reduceres.

Regionens øvrige hospitaler, institutioner, administration og de praktiserende læger bliver koblet på Regionslager Midt i løbet af 2019 og første halvdel af 2020.

Regionslager Midt er etableret i et tæt partnerskab med logistikvirksomheden DKI Logistics, der har udvidet deres lager ved Horsens efter at de vandt opgaven med regionslageret.

Det er DKI Logistics, der har ansvaret for både lagerdrift og transport af varer fra lageret til regionens og de praktiserende lægers matrikler.

Fik du læst: Nu får Regionshospitalet Horsens varer fra det nye regionslager hos DKI Logistics

HAR DU SPØRGSMÅL? TØV IKKE MED AT KONTAKTE OS

70 20 24 08
sales@dki-logistics.dk

Har du set vores cases?

Se nogle af vores kunder og løsninger.